rituelen01325.jpg

Nieuwe Stoff

performance (HuMobisten, 2011)
Schielandshuis, Museum Rotterdam
February 13th 2011
Het HuMobisme, dat weten jullie misschien niet, is een stroming waarvan wij (de HuMobisten Gyz La Rivière en Rufus Ketting) de hedendaagse afgevaardigden zijn, maar dat al eeuwen bestaat. Toen wij onlangs, voor een performance die we destijds in het MUSEUM ROTTERDAM (da’s het voormalige Historisch Museum Rotterdam ~ Schielandhuis) gingen doen, ons archief in zijn gedoken en wat oude paperassen, documenten en relikwieën hebben afgestoft, kwamen wij iets spectaculairs tegen. Namelijk stokoud materiaal dat gebruikt werd en gemaakt is tijdens oude vieringen van de Huemobistische (naar spelling 1811, archief Rotterdamsch Huemobistisch genootschap) feestdag ‘Nieuwe Stoff’.
rituelen02325.jpg
Binnen het HuMobisme bestaat dus al heel lang een ritueel. Namelijk dat van het vrijlaten van het nieuwe stof en het verschonen van het residu dat over de HuMobisten is gekomen. Dit verschonings-ritueel hoort bij de Huemobistische feestdag ‘Nieuwe Stoff’ en is in de loop der jaren flink veranderd. Oorspronkelijk werd er alleen gebruik gemaakt van de daarvoor bestemde borstel*, maar ook rollers, mattekloppers en het bekende stoffer-en-blik hebben tot de rituele gereedschappen behoord, tegenwoordig is daarvan alleen de borstel nog in gebruik en zijn kruimeldieven en stofzuigers vanaf resp. jaren ’70 en ’30 van de vorige eeuw standaard onderdelen van het verschonings-gedeelte van het ritueel.

Tijdens Nieuw Stof (Nieuwe Stoff) vieren de HuMobisten al sinds oudsher het gegeven van, de naam zegt het eigenlijk al, ‘nieuw spul’. Er is geen vaste vierdag, maar ‘en nu komt het’ het ceremoniële gedeelte van de feestdag (die voor de rest uit zoveel mogelijk eten, drinken en het afsteken van voetzoekers bestaat) heeft al eens eerder plaatsgevonden in het Schielandshuis en zelfs in aanwezigheid van Napoleon, die er volgens de Huemobistische statuten nogal van in de war was en ‘vrijwel gelijk na de plechtigheid om zijn avondtoilet heeft verzocht’ (statuten Rotterdamsch Huemobistisch genootschap, par. 8E, MDCCCXI (1811).
rituelen03325.jpg
Helemaal aan het eind van het ritueel (dus na de verschoning en de in de groovy jaren zestig van de vorige eeuw in onbruik geraakte, maar in 1982 in ere herstelde, officiële buiging) is het dan tijd voor het afsteken der voetzoekers, waarna het publiek in het stof mag bijten (denk erom: 1 hap is meer dan genoeg, nieuw stof komt meestal niet met heel veel tegelijk).
rituelen04325.jpg
*Napoleon vond onder andere dat i.p.v. de rituele borstel veel beter gebruik gemaakt had kunnen worden van een plumeau.
rituelen05325.jpg