vpro01.jpg

Tombrecht & de Vogel

four 1 minute TV shows (HuMobisten, 2004)
client: NEON media for VPRO
Villa Achterbuurt
August 2004
vpro02.jpg
Karakters:

Tombrecht & de Vogel zijn 2 kunstenaars.
Samen heten ze de HuMobisten.
Ze wonen in een atelier in de Villa Achterbuurt.

Tombrecht is een handige kunstenaar, hij communiceert als de beste. Hij is wel snel geïntimideerd door onaardigheid, alleen hij
is niet zo slim. Hij wil wel een heleboel leren.

Vogel is heel erg slim, alleen hij is echt een beetje een cynische kunstenaar. Hij doet gemeen en is kort(af). Hij dolt Tombrecht wel eens.

Ze bestaan bij de gratie van elkaar, ze hebben
elkaar nodig, dat beseffen ze ook.

Tombrecht is vaak aan het woord en lult veel
uit zijn nek. Maar is wel oprecht emotioneel en opgewonden. De Vogel is meer de Bert.

Door anderen (Def D. of andere bewoners) is er niet met de HuMobisten te communiceren als ze ze alleen aantreffen. Tombrecht twijfelt altijd aan alles en de Vogel is on(be)grijpbaar. Daarom zijn de HuMobisten (Tombrecht & de Vogel) altijd samen.
videostills: NEON media